14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

        W 2021 roku Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach otrzymała na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” dotację w wysokości 14 000,00zł (czternastu tysięcy złotych). Dzięki dofinasowaniu biblioteka główna i jej file wzbogacą się o nowe tytuły książkowe.
        Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.