10 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza odbyło się spotkanie opłatkowe Seniorów zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Terenowe w Modliborzycach.

           Przybyłych gości powitała Kazimiera Łosek – prezes Koła Trenowego PZERiI w Modliborzycach.
         Na spotkaniu pojawiły się władze samorządowe: Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik oraz Sekretarz Gminy – Marzena Doelcka-Jocek. Specjalne życzenia przekazał również na ręce pani Kazimiery Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach – Adam Kapusta, który tego dnia nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu. Wśród zaproszonych gości byli również: Bożena Skowrońska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, Agnieszka Szczepanik-Głąb – dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej/Oddział w Modliborzycach, dyrektor Biblioteki u Kazimierza – Marta Frączek oraz emerytowana dyrektor biblioteki Wanda Trójczak.
           Następnie Seniorzy wysłuchali życzeń świątecznych jakie przynieśli ze sobą zaproszeni goście, po czym modlitwę i krótkie słowo duszpasterskie wygłosił ks. Prałat Józef Brzozowski.
           Podczas spotkania z okazji swoich 80-tych urodzin nagrodzona została p. Genowefa Janik, wieloletni członek PZERiI w Modliborzycach.
           Spotkanie umilił wszystkim występ grupy śpiewaczej Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Janowskiego i przyjaciół - „SzpyCiary”.

DSC5912-galeria-1200-1200Q72
DSC5923-galeria-1200-1200Q72
DSC5918-galeria-1200-1200Q72
DSC5921-galeria-1200-1200Q72
DSC5933-galeria-1200-1200Q72
DSC5936-galeria-1200-1200Q72
DSC5931-galeria-1200-1200Q72
DSC5947-galeria-1200-1200Q72
DSC5954-galeria-1200-1200Q72
DSC5943-galeria-1200-1200Q72